Motorrevision 2010 - 2011

 

Sommaren 2010 visade det sig att motorn i vår gamla 45-a behövde genomgå en rejäl renovering. Vi fick tag i några intresserade i Skövde som erbjöd sig att utföra detta jobb. Motorn monterades sålunda ur bussen och skickades till dem medan bussen i övrigt fick stå kvar på sin vanliga uppställningsplats.

 I början av juni 2011 kom motorn tillbaka och veckan efter midsommar utfördes jobbet med att sätta tillbaka den igen. Det visade sig vara ett omfattande jobb som utfördes av några av medlemmar: Bror Fransson, Björn Gren, Per-Olof Olsson, Peter Sundell och Dennis Åkesson. De fick slita hårt i värmen men lyckades i alla fall till sist få motorn med alla dess fästen på plats.

 När bussen sedan skulle startas visade det sig att alla glödstiften var kortslutna. Detta upptäcktes snabbt då det började osa bränt och ingen skada var skedd förutom att det behövdes nya glödstift. Sådana ordnades från de två reservmotorer som klubben förfogar över.

 Vid andra försöket, startade motorn och gick som en klocka. Men då visade det sig vara något fel så att bussen bara kunde backas men inte köras framåt. Det var något med lamellerna vilket också fick fixas.

 Det har alltså varit något mer än ett års stillestånd på bussen. Men nu är den i alla fall i trafik igen. Den 30 augusti genomgick bussen besiktning vid Bilprovningen utan anmärkning och den går nu mycket bättre än förut.

 Staffan Sävenfjord            


Motorn saknas men skall snart sättas på plats igen efter revision i Skövde.


Dennis Åkesson och Bror Fransson gör en sista kontroll av motorn innan den skall sättas på plats i bussen.


Peter Sundell, Dennis Åkesson och Bror Fransson gör klart för att få motorn på rätt plats.


Peter Sundell kontrollerar utifrån att motorn hamnar rätt i bussen.


Bror Fransson kollar inifrån att motorn kommer rätt med hänsyn till motorfästena.


Bror Fransson ligger på golvet för att försöka baxa motorn rätt underifrån.